ČSN EN 27487-3 +A1 (368661) Zrušená norma

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5,25 in) pružném kazetovém disku, při použití modifikované kmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1,9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách. Část 3: Formát stopy B

ČSN EN 27487-3 +A1 Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5,25 in) pružném kazetovém disku, při použití modifikované kmitočtové modulace, zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1,9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách. Část 3: Formát stopy B
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 7487 určuje kvalitu zaznamenaných signálů, uspořádání stopy a formát stopy, který má být použit na 130 mm (5,25 in) pružných kazetových discích, určených pro výměnu dat v systémech zpracování dat.
POZNÁMKA - Číselné hodnoty v jednotkách SI nebo národních jednotkách, obsažené v této mezinárodní normě, mohou být zaokrouhlené a mohou se tedy shodovat, i když si nejsou přesně rovny. Je možno použít jakékoliv jednotkové soustavy, ale nemělo by se používat smíšeně obou, ani je převádět. Původní návrh této části ISO 7487 byl vypracován v jednotkách SI.

Označení ČSN EN 27487-3 +A1 (368661)
Katalogové číslo 20085
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963200859
Norma byla zrušena k 1. 9. 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)