ČSN EN 60432-2 (360131) Zrušená norma

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 2: Halogenové žárovky pro domácnost a obdobné účely

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60432-2:2000. Evropská norma EN 60432-2:2000 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60432-2:1999 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato druhá část mezinárodní normy stanoví požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost halogenových žárovek pro všeobecné osvětlovací účely. Týká se těch halogenových žárovek, které se používají jako přímá náhrada konvenčních žárovek, jakož i nových halogenových žárovek, které neodpovídají IEC 60432-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60432-1), ale pro které jsou požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost zpracovány v této normě spolu s IEC 60432-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 60432-1). Tyto halogenové žárovky mají následující parametry: - jmenovitý příkon do 250 W včetně, - jmenovité napětí od 50 V do 250 V včetně, - patice B15d, B22d, E14, E27 nebo E27/51X39. Norma se vztahuje též na jednopaticové žárovky výše uvedených kategorií, které nejsou určeny pro přímou náhradu za obyčejné žárovky, ale slouží pro stejné účely. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Všeobecně, kapitola 2 - Požadavky a kapitola 3 - Hodnocení. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, informativní Přílohy C, D, normativní Přílohu ZA a informativní Přílohu NA. ČSN EN 60432-2 (36 0131) byla vydána v září 2000. S účinností od 1.1. 2003 se ruší ČSN EN 60432-2 (36 0131) z října 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou. Upozorňujeme na souběžnou platnost norem stejného čísla!

Označení ČSN EN 60432-2 (360131)
Katalogové číslo 20154
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963201542
Změny a opravy A1 12.97t, A2 8.98t, Z1 9.00t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2003
Tato norma nahradila ČSN IEC 432 (360131) z srpna 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60432-1 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

ČSN EN 60432-2 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

ČSN EN 60432-3 ed. 2 (360131)
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)