ČSN EN 27490 (856331) Zrušená norma

Dentální sádrové zatmelovací hmoty pro zlaté slitiny (ISO 7490:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27490:1991. Určuje klasifikaci pro sádrové zatmelovací hmoty, obsahuje požadavky na tyto zatmelovací hmoty a popisuje zkušební metody, jimiž se dané požadavky prokazují. Tato norma platí pro sádrové zatmelovací hmoty, vhodné pro lití dentálních zlatých listin, s teplotou liguidus do 1 080 °C. Jsou normalizovány tři typy těchto hmot, a to, teplotně roztažný typ, typ vhodný pro hygroskopickou expanzi, pro odlévání inlejí a korunek a typ pro odlévání konstrukcí celkových a částečných zubních náhrad. Norma obsahuje tyto kapitoly: klasifikace, požadavky, vzorkování, podmínky zkoušení a příprava zkušebních tělísek, zkušební metody údaje dodavatele, balení a označování. Za pozornost stojí upozornění u čl.7.2.2 Postup, kde se uvádí: "Při používání isopropanolu je nutno se vyvarovat styku s otevřeným plamenem, musí se větrat a vyvarovat se vdechování par." ČSN EN 27490 (85 6331) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN EN 27490 (856331)
Katalogové číslo 20235
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963202358
Norma byla zrušena k 1. 7. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 7490 (856331)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)