ČSN ISO 3746 (011606) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou

ČSN ISO 3746 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metodu měření hladin akustického tlaku na ploše obklopující zdroj hluku, pro výpočet hladiny akustického výkonu, který vyzařuje zdroj hluku. Stanovuje požadavky na zkušební prostředí, přístrojové vybavení, montáž a provoz zkoušeného zdroje i postupy k zjištění hladiny akustického tlaku na ploše, z níž se pak vypočítává hladina akustického výkonu zdroje hluku s výsledky, které mají 3.třídu přesnosti.
V normě je tabulkovou formou uveden přehled mezinárodních norem pro určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku užívajících metod s obalovými plochami nad odrazivou rovinou, poskytující různé třídy přesnosti.
Určování hladiny akustického výkonu ze změřených hladin akustického tlaku je založeno na předpokladu, že ve zkušební místnosti je akustický výkon zdroje přímo úměrný střednímu kvadrátu akustického tlaku průměrovaného v čase a prostoru.
Normativní přílohy A, B, a C uvádějí postupy pro posuzování akustického prostředí, polohy mikrofonů na polokulové měřící ploše a rozmístění mikrofonů na měřící ploše tvaru rovnoběžnostěnu.
Informativní přílohy D a E uvádějí směrnici pro detekci impulzního hluku a bibliografii.

Označení ČSN ISO 3746 (011606)
Katalogové číslo 20016
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963200163
Změny a opravy opr. 3.97
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 3746 (011606)
Tato norma nahradila ČSN 01 1606 (011606) z prosince 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)