ČSN ISO 4359 (259341)

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U

Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma se zabývá měřením průtoku v řekách a v umělých korytech při ustáleném nebo pomalu se měnícím proudění pomocí žlabů, ve kterých vzniká vodní skok (kritická hloubka). Z širokého rozsahu žlabů jsou zde uvažovány pouze ty, které byly všeobecně akceptovány na základě přiměřeného zkoušení v laboratoři i v terénu a které proto nevyžadují kalibraci na místě. Doporučeny jsou následující tři typy žlabů pokrývající široký rozsah použití:
a) s hrdlem pravoúhlého průřezu (viz obrázek 1);
b) s hrdlem lichoběžníkového průřezu (viz obrázek 4);
c) s hrdlem průřezu tvaru U, tj. se zaobleným dnem (viz obrázek 5).

Uvažované podmínky proudění jsou jednoznačně závislé na hladině vody před žlabem. Proudění před žlabem musí proto být podkritické, přičemž ve zúžení dochází k jeho zrychlení a přechodu přes kritickou hloubku. Hladina vody za objektem musí být natolik nízká, aby neměla vliv na jeho provoz. V příloze A jsou uvedeny pokyny pro volbu přelivů a žlabů pro měření průtoku v otevřených korytech.

Označení ČSN ISO 4359 (259341)
Katalogové číslo 19899
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963198996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)