ČSN EN ISO 140-3 (730511) Zrušená norma

Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995)

ČSN EN ISO 140-3 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 140-3:1995. ISO 140 sestává z následujících částí, pod obecným názvem Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách: Část 1: Požadavky na laboratoře. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi na stavbách. Část 5: Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových pláštů a jejich částí na stavbách. Část 6: Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí. Část 7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí na stavbách. Část 8: Laboratorní měření změny kročejového hluku způsobené podlahou. Část 9: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi pro stanovení zvukové izolace zavěšeného podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou. Část 10: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti malých stavebních prvků. Poznámka: V září 1996 byly k dispozici pouze ČSN ISO 140-1, ČSN EN 20140-2, ČSN EN ISO 140-3, ČSN EN 20140-9 a ČSN EN 20140-10. Tato třetí část stanovuje laboratorní metodu měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních prvků, jako například stěn, stropů, dveří, oken, fasádních prvků a fasád, kromě malých stavebních prvků (pro které je metoda měření stanovena v ISO 140-10, která byla převedena do soustavy ČSN jako ČSN EN 20140-10). Získané výsledky mohou být použity pro navrhování stavebních prvků s vhodnými akustickými vlastnostmi, pro posuzování zvukové izolace stavebních prvků podle jejich schopnosti zvukové izolace. Měří se v laboratorním zkušebním zařízení, ve kterém je potlačen přenos zvuku vedlejšími cestami. Výsledky měřené podle této normy proto nelze přímo aplikovat na stavební podmínky bez započtení dalších faktorů ovlivňujících neprůzvučnost, a to zvláště bočního přenosu a ztrátového činitele. Normalizováno je: přístrojové vybavení, uspořádání zkoušky, zkušební postup a hodnocení, přesnost, vyjadřování výsledků a protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 140-3 (73 0511) byla vydána v říjnu 1996. Nahradila ČSN 73 0513 z 26.8.1983.

Označení ČSN EN ISO 140-3 (730511)
Katalogové číslo 19985
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963199856
Změny a opravy A1 8.05t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 10140-1 (730511), ČSN EN ISO 10140-2 (730511), ČSN EN ISO 10140-3 (730511), ČSN EN ISO 10140-4 (730511), ČSN EN ISO 10140-5 (730511)
Tato norma nahradila ČSN 73 0513 (730513) z června 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10140-1 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

ČSN EN ISO 10140-2 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-3 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

ČSN EN ISO 10140-4 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

ČSN EN ISO 10140-5 (730511)
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

ČSN EN ISO 140-18 (730511)
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce