ČSN ISO 10261 (277961) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Systém číselného označení k identifikaci výrobku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10261:1994. Specifikuje umístění, obsah, skladbu a požadavky jednotného identifikačního označování strojů pro zemní práce, které jsou definovány v (ČSN) ISO 6165, k usnadnění jejich identifikace. Norma se nevztahuje na štítky/tabulky k identifikaci např. stanoviště řidiče stroje, komponentů stroje, jeho pracovních zařízení nebo nástrojů. Ve stručné normě jsou ve normalizovány zejména všeobecné požadavky, obsah identifikačního čísla výrobku (PIN), o značení, umístění a připevnění a velikost znaků PIN. Na obr. 1 je příklad provedení štítku/tabulky výrobku. ČSN ISO 10261 (27 7961) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN ISO 10261 (277961)
Katalogové číslo 20296
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963202969
Norma byla zrušena k 1. 1. 2004
a nahrazena ČSN ISO 10261 (277961)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 261
  • ČSN ISO 10261:1996
  • ČSN ISO 10 261:1996