ČSN ISO 10263-3 (277963) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Prostředí v kabině řidiče. Část 3: Metoda zkoušky přetlakového systému kabiny řidiče

ČSN ISO 10263-3 Stroje pro zemní práce. Prostředí v kabině řidiče. Část 3: Metoda zkoušky přetlakového systému kabiny řidiče
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10263-3:1994. ISO 10263 sestává z následujících částí:
1 - Všeobecně a definice,
2 - Zkouška vzduchového filtru,
3 - Metoda zkoušky přetlakového systému kabiny řidiče,
4 - Metoda zkoušky větrání, vytápění a/ nebo klimatizace kabiny řidiče,
5 - Metoda zkoušky systému odmrazování čelního skla,
6 - Stanovení účinku solárního ohřívání na kabinu řidiče.
Tato třetí část specifikuje metodu zkoušky, která poskytuje jednotný způsob měření přetlaku uvnitř kabiny pro řidiče strojů pro zemní práce, které jsou vybaveny zařízením pro vytváření přetlaku v kabině pro řidiče stroje. Ve stručné normě jsou stanoveny podmínky zkoušky (kapitola 4) a její postup (kapitola 5). ČSN ISO 10263-3 (27 7963) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN ISO 10263-3 (277963)
Katalogové číslo 20398
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963203980
Norma byla zrušena k 1. 8. 2010
a nahrazena ČSN ISO 10263-3 (277963)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10263-1 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 1: Termíny a definice

ČSN ISO 10263-2 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 2: Metoda zkoušení vzduchového filtru

ČSN ISO 10263-4 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 4: Metoda zkoušení vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a výkonnost

ČSN ISO 10263-5 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 5: Metoda zkoušení systému odmrazování čelního skla

ČSN ISO 10263-6 (277963)
Stroje pro zemní práce - Prostředí v kabině obsluhy - Část 6: Stanovení účinku solárního ohřívání