ČSN EN 30326-1 (011415) Zrušená norma

Vibrace. Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)

ČSN EN 30326-1 Vibrace. Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel. Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje základní požadavky na laboratorní zkoušky přenosu vibrací ze sedadla na sedící osobu. Týká se zvláštních laboratorních zkoušek sedadel, při kterých se hodnotí přenos vibrací na osobu sedící na jakémkoliv sedadle použitém v dopravním prostředku a mobilním terénním pracovním stroji. Tyto metody měření a analýzy umožňují porovnávat výsledky zkoušek různých laboratoří.
V normě jsou stanoveny zkušební metody, požadavky na přístrojové vybavení, metody posuzování vibrací a způsob prezentace výsledků zkoušek.
Informativní příloha A obsahuje bibliografii a normativní příloha ZA uvádí citace mezinárodních publikací a jim odpovídajících evropských publikací.

Označení ČSN EN 30326-1 (011415)
Katalogové číslo 20241
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963202419
Změny a opravy A1 9.08t, A2 6.12t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 10326-1 (011415)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)