1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 10326-1 (011415)

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN ISO 10326-1 Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje základní požadavky na laboratorní zkoušení přenosu vibrací vozidlovým sedadlem na sedící osobu. Tyto metody měření a analýzy umožňují pro ekvivalentní sedadla porovnávat výsledky zkoušek z různých laboratoří.
Stanovuje zkušební metodu, požadavky na přístroje, metodu posuzování měření a způsob uvádění výsledku zkoušky.
Tento dokument platí pro specifické laboratorní zkoušky sedadel, při kterých se hodnotí přenos vibrací na sedící osoby z jakéhokoliv typu sedadla použitého ve vozidlech a mobilních terénních strojních zařízeních.
V aplikačních normách pro specifická vozidla se na tento dokument odkazuje při definování zkušebních vstupních vibrací, které jsou typické pro vibrační charakteristiky typu nebo třídy vozidla nebo strojního zařízení, do něhož má být sedadlo zabudováno.

Označení ČSN EN ISO 10326-1 (011415)
Katalogové číslo 502408
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135024087
Tato norma nahradila ČSN EN 30326-1 (011415) z října 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10326-2 (011415)
Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla