ČSN EN 26874 (856339) Zrušená norma

Dentální pryskyřiční materiály pro pečetění jamek a fisur (ISO 6874:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 26874:1988. Specifikuje požadavky a zkušební metody pro pryskyřičné materiály určené k pečetění jamek a fisur v zubech. Tato norma zahrnuje jak chemicky tuhnoucí látky, tak také prostředky aktivované ze zdroje vnější energie. (Norma rozděluje materiály pryskyřičných pečetidel na chemicky a světelně polymerující.) Normalizovány jsou: klasifikace, požadavky, odebírání vzorků, příprava zkušebních vzorků, zkušební metody, balení, značení, instrukce a informace dodané výrobcem. V kapitole 5 - Požadavky se čl.4.4.7 týká biologické snášenlivosti a odkazuje - jako v podobných normách často - na úvod. Zde se uvádí, že se v této normě nevyskytují kvalitativní ani kvantitativní požadavky na ochranu před biologickým ohrožením, ale přesto se doporučuje vzít v úvahu ISO/TR 7405:1984 Biologické hodnocení dentálních prostředků ke stanovení eventuálního biologického nebo toxikologického rizika. (Do 1.10.1996 nebyla tato norma do soustavy ČSN zavedena.) Za pozornost stojí i kapitola 8 - Balení, značení, instrukce a informace dodané výrobcem, kde se mimo jiné požaduje, aby na obalech (čl.8.2.1) byla uvedena chemická podstata, speciální instrukce a varování a přítomné farmakologicky aktivní ingredience. Dále se pak požaduje, aby v návodu k použití (čl. 8.3) byla uvedena i bezpečnostní opatření pro používání a informace o nepříznivých reakcích, které mohou vykazovat složky nebo ztuhlé pečetidlo. ČSN EN 26874 (85 6339) byla vydána v říjnu 1996.

Označení ČSN EN 26874 (856339)
Katalogové číslo 20234
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 10. 1996
Datum účinnosti 1. 11. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963202341
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 6874 (856339)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)