ČSN (normy i změny) ze září 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2768-2 (014406) - září 1994

Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance

190 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0703/změna Z4 (070703) - září 1994

Plynové kotelny

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 4017 (254017) - září 1994

Mezní závitové kalibry pro lichoběžníkový závit rovnoramenný jednoduchý. Úchylky

230 Kč

ČSN ISO 3454 (259381) - září 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení

125 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 2001 (262001) - září 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Korečkové a lavičkové elevátory. Třídění

190 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 264-2-2 (347386) - září 1994

Balení vodičů pro vinutí. Část 2-2: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl druhý: Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95t, Z2 10.04t

315 Kč

ČSN IEC 264-2-3 (347388) - září 1994

Balení vodičů pro vinutí. Část 2-3: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl třetí: Specifikace cívek z termoplastického materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95t, Z2 10.04t

315 Kč

ČSN IEC 264-3-3 (347392) - září 1994

Balení vodičů pro vinutí. Část 3-3: Cívky s kuželovým bubnem. Oddíl třetí: Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.96t, Z2 10.04t

222 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 910 (356611) - září 1994

Přístroje pro monitorování kontejnmentu pro včasné zjištění vznikajících odchylek od normálního provozu u lehkovodních reaktorů

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60969 +A1 (360291) - září 1994

Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 7.01t

255 Kč

ČSN 36 9050 (369050) - září 1994

Informační technika. Rozložení znaků na české klávesnici pro textové a kancelářské systémy

230 Kč

ČSN ISO 4232-3 (369505) - září 1994

Kancelářské stroje. Minimální informace k začlenění do specifikačních listů. Část 3: Poštovní výplatní stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.99t

157 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0062 (420062) - září 1994

Vady výkovků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad

570 Kč

ČSN ISO 7799 (420405) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška plechů a pásů tloušťky 3 mm a méně střídavým ohýbáním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

157 Kč

ČSN ISO 7801 (420422) - září 1994

Kovové materiály. Zkouška drátu střídavým ohýbáním

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2100 (492100) - září 1994

Opracované přířezy řeziva

230 Kč

ČSN ISO 7571 (496205) - září 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednostranné srovnávací frézky. Terminologie a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7570 (496211) - září 1994

Dřevozpracující zařízení. Srovnávací a tloušťkovací frézky. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7007 (496330) - září 1994

Dřevozpracující zařízení. Stolové pásové pily. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0160-11 (560160) - září 1994

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 11: Stanovení oxidu siřičitého

65 Kč

ČSN 56 0160-6 (560160) - září 1994

Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.06t

157 Kč

ČSN ISO 1743 (560180) - září 1994

Glukózový sirup. Stanovení obsahu sušiny refraktometricky

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 1443 (570147) - září 1994

Maso a masné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0580-3 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN 73 0580-4 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN 73 1201/změna Z2 (731201) - září 1994

Navrhování betonových konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6005 (736005) - září 1994

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.96t, Z2 1.98t, Z3 8.99t, Z4 7.03t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

391 Kč