ČSN ISO 8566-5 (270155) Zrušená norma

Jeřáby. Kabiny. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby

ČSN ISO 8566-5 Jeřáby. Kabiny. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8566-5:1992. ISO 8566 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Kabiny: Část 1: Všeobecně. Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Výložníkové jeřáby. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato pátá část ISO 8566 stanoví požadavky na kabiny mostových a portálových mostových jeřábů, které jsou definovány v ČSN ISO 4306-1. Rámcové ergonomické požadavky jsou v kap. 3 - Konstrukce kabiny. Jednak v čl.3.1 je uvedeno, že pro konstrukci kabiny se používají obecné požadavky uvedené v ČSN ISO 8566-1. Jednak jsou dále normalizovány rozměry kabiny. Stejně významné ergonomické požadavky jsou v kap. 4 - Sedadlo jeřábníka, které jsou ovšem formulovány dosti obecně. Konečně v kap. 5 - Ovládací prvky je uvedeno, že: Obecné uspořádání a charakteristiky ovládacích prvků musí být v souladu s ČSN ISO 7752-1. Konečně v kap. 6 jsou požadavky na vytápění i chlazení. ČSN ISO 8566-5 (27 0155) byla vydána v září 1994.

Označení ČSN ISO 8566-5 (270155)
Katalogové číslo 16614
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963166148
Norma byla zrušena k 1. 8. 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)