ČSN ISO 2382-4 (369001) Zrušená norma

Informační technika. Slovník. Část 4: Organizace dat

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2382-4:1987. Je určena k usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracovávání informací. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů relevantních k oboru zpracování informací a definuje vztahy mezi jednotlivými pojmy. Aby byl usnadněn jejich překlad do jiných jazyků, jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány veškeré zvláštnosti jednotlivých jazyků. Tato čtvrtá část ČSN ISO 2382 obsahuje kapitoly: množina znaků, kódy, grafické znaky, řídicí znaky, řetězce, slova, soubory dat, oddělovače a identifikátory. Česky a slovensky a dále anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví. Česky, francouzsky a anglicky je definováno okolo 50 hesel. ČSN ISO 2382-4 (36 9001) byla vydána v září 1994. Nahradila ČSN 36 9001 část 4 z 19.6.1985.

Označení ČSN ISO 2382-4 (369001)
Katalogové číslo 16600
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963166001
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN ISO/IEC 2382-7 (369001)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001)
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika