ČSN EN 20139 (800056) Zrušená norma

Textilie. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 20139:1992. Stanoví charakteristické hodnoty pro normální ovzduší, ve kterém se připravují vzorky a ve kterém se zjišťují fyzikální a mechanické vlastnosti textilií. Normální ovzduší pro mírné i tropické pásmo, jakož i normální zkušební ovzduší ovzduší pro mírné i tropické pásmo je definováno hodnotami relativní vlhkosti a teploty vzduchu. Norma se člení do těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Termíny a definice, kapitola 3 - Předsoušení, kapitola 4 - Klimatizování, kapitola 5 - Zkoušení. Konečně je připojena národní příloha NA, týkající se přípravy vzorků ke klimatizování. Norma v podstatě neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví při práci. Poznámka recenzenta: Norma má význam pro hodnocení možného negativního účinku (normalizovaných) textilií na pokožku především z hlediska spotřebitele. ČSN EN 20139 (80 0010) byla vydána v červnu 1996. Nahradila čl. 10 až 22 a 25 ČSN 80 0000 z 18.4.1996. Ním tato norma pozbývá platnosti v celém rozsahu.

Označení ČSN EN 20139 (800056)
Katalogové číslo 16519
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963165196
Změny a opravy opr. 11.94
Norma byla zrušena k 1. 10. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 139 (800056)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)