ČSN ISO 3449 (277537) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty. Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3449:1992. Tato mezinárodní norma stanoví: a) laboratorní zkoušky pro měření charakteristických konstrukčních veličin; a b) požadavky na provedení pro reprezentativní zkoušku konstrukcí, které chrání před padajícími předměty (FOPS). Tato mezinárodní norma se vztahuje na následující typy strojů, ovládaných řidičem, které jsou definovány v ČSN ISO 6165; bez ohledu na použitý typ soustavy řízení: nakladače na pásmovém podvozku, nakladače na kolovém podvozku a rýpadlo- nakladače; traktory na pásovém podvozku a traktory na kolovém podvozku; grejdry; traktorové skrejpry. Z normy vyjímáme tyto definice: čl.3.1: Konstrukce chránící před padajícími předměty; ochranná konstrukce FOPS; Soustava konstrukčních dílů uspořádaná ( na stroji( tak, aby poskytovala řidičům přiměřenou a rozumnou ochranu před padajícími předměty (např. stromy, kameny, malé betonové bloky, ruční nářadí a nástroje, atd.). Dále čl.3.2: Konstrukce chránící při převrácení; ROPS; ochranná konstrukce ROPS; konstrukce ROPS: Soustava konstrukčních dílů uspořádaná na stroji tak, aby bylo dosaženo splnění jejího primárního účelu, kterým je zmenšení možnosti rozmáčknutí řidiče připoutaného sedadlovým pásem v případě, když by se jeho stroj převrátil; mezi tyto konstrukční díly se zahrnují jakékoliv díly jako pomocný rám, konzola, podpěra, pouzdro, šroub, čepy, odpružení se závěsem nebo pružný tlumič rázů, které jsou použity pro připevnění této soustavy k rámu stroje; nezahrnují se však montážní díly, které jsou integrální s rámem stroje. Dále se pak stanoví (čl.4.4), že jsou definovány dvě hladiny schvalování, jednak (hladina I) proti padajícím cihlám, blokům, nářadí apod. tedy při práci na běžných pracovištích, jednak (hladina II) proti stromy, nebo velké bloky, tedy při demoličních pracech nebo v lesnictví. Přestože FOPS, která splňuje kritéria specifikovaná v této mezinárodní normě, neposkytuje ochranu před rozmáčknutím za všech okolností, za kterých by mohlo na stroj něco shora narazit, očekává se, ochrana před proniknutím (padajícího předmětu) bude zabezpečena alespoň při těchto podmínkách: Kulatý předmět, který spadne z výšky dostatečné pro vyvinutí energie 1 365 J (hladina I); nebo tupý předmět, který spadne z výšky dostatečné pro vyvinutí energie 11 600 J (hladina II). Norma dále specifikuje laboratorní zkoušky, požadavky na jejich provedení (kap. 5 a 6) a konečně požaduje (kap. 7), aby každá konstrukce byla označena štítkem ve smyslu ISO 3471, která do 1.1.1995 nebyla v ČR zavedena. ( Provedení i obsah štítku jsou v kap. 7 normalizovány.) ČSN ISO 3449 (27 7537) byla vydána v září 1994. Nahradila ČSN 27 7537 z 17.1.1989.

Označení ČSN ISO 3449 (277537)
Katalogové číslo 16651
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963166513
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 3449 (277537)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)