ČSN ISO 7571 (496205)

Dřevozpracující zařízení. Jednostranné srovnávací frézky. Terminologie a přejímací podmínky

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7571:1986. Norma stanoví terminologii pro každou část stroje s použitím odkazů na ISO 230-1, zkoušky geometrické přesnosti jednostranných srovnávacích frézek a udává odpovídající mezní úchylky, které platí pro stroje všeobecného účelu použití a běžné přesnosti. Poznámka: Kromě termínů ve dvou ze tří oficiálních jazyků ISO (anglicky a francouzsky) uvádí tato mezinárodní norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině, italštině a švédštině; tyto termíny byly začleněny na požadavek ISO Technické komise TC 39 a jsou publikovány s odpovědností členů za Německo (DIN), Španělsko (IRANOR), Itálii (UNI), Švédsko (SIS). avšak pouze termíny a definice uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny a definice ISO. Česky, a ve shora uvedených jazycích je citováno 30 hesel. Definice norma neobsahuje. ČSN ISO 7571 (49 6205) byla vydána v září 1994.

Označení ČSN ISO 7571 (496205)
Katalogové číslo 16545
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963165455
Dostupnost skladem (tisk na počkání)