ČSN EN 274 (137202) Zrušená norma

Zdravotnětechnické armatury. Odpadové armatury pro umyvadla, bidety a koupací vany. Všeobecné technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 274:1992. Uvádí rozměry a hydraulické a fyzikálně chemické vlastnosti, které musí splňovat odpadové soupravy a dále uvádí zkušební metody, kterými se tyto vlastnosti ověřují. Zkoušení jakosti a bezpečnosti upraví příslušné odpovědné orgány. Platí pro odpadové soupravy pro umyvadla, bidety a koupací vany definované v kapitole 4. Neplatí pro odpadové soupravy dřezů a sprchových van, které budou uvedeny v jiné normě. Normalizovány jsou: třídění, materiály, konstrukce a provedení, požadavky a zkoušení, označování a značení výrobků. Normu doplňuje 16 obrázků a 7 tabulek. ČSN EN 274 (13 7202) byla vydána v září 1994. Nahradila v ČSN 13 7200 ze 4.7.1988 a v ČSN 13 7201 z 19.7.1989 všechna ustanovení platná pro odpadové armatury pro umyvadla, bidety a koupací vany.

Označení ČSN EN 274 (137202)
Katalogové číslo 16516
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963165165
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN EN 274-1 (137210), ČSN EN 274-2 (137210), ČSN EN 274-3 (137210)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)