ČSN ISO 8566-1 (270151) Zrušená norma

Jeřáby. Kabiny. Část 1: Všeobecně

ČSN ISO 8566-1 Jeřáby. Kabiny. Část 1: Všeobecně
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8566-1:1992. ISO 8566 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Kabiny: Část 1: Všeobecně: Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Výložníkové jeřáby. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato první část ČSN ISO 8566 stanoví všeobecné požadavky na kabiny pro ovládání jeřábů, které jsou definovány v ČSN ISO 4306-1. Bere v úvahu podmínky použití kabiny. Závažné ergonomické a bezpečnostní požadavky jsou v kap. 4 - Konstrukce kabiny. Např. čl.4.2 uvádí: Všechny nosné konstrukce kabiny musí být z nehořlavého materiálu. Obklady kabiny, její zařízení a vybavení musí být z nehořlavého nebo ohnivzdorného materiálu. Dále čl.4.3 uvádí: Kabina musí být dostatečně prostorná, aby zaručila, že jeřábník může pracovat a pohybovat se v ergonomicky vyhovujících podmínkách. Konečně v čl.4.9 je stanoveno: Kabina musí mít bezpečný přístup a sestup. Pokud jsou použity kabinové dveře, musí být zabráněno jejich samovolnému otvírání při provozu jeřábu. Další závažné požadavky obsahuje pak. 5 - Sedadlo jeřábníka, bohužel jen ve zcela obecné poloze: "Kabina musí být vybavena takovým vhodným sedadlem pro ovládání jeřábu, aby minimalizovalo únavu jeřábníka. Dále významné hygienické požadavky jsou např. v kap. 9 - Hluk. Uvádí se např.: Pokud je jeřáb po montáži (instalaci) a pracuje za normálních podmínek, ekvivalentní trvalá úroveň zatížení hlukem, určená v souladu s ČSN ISO 6081 a měřená u ucha jeřábníka, nesmí překračovat 85 dB během osmihodinové pracovní doby. Dále jsou normalizovány i technické požadavky na zvukoizolační materiály (včetně jejich pevného a bezpečného upevnění). Další hygienické požadavky jsou v kap. 10 - Vibrace, kde se uvádí: "Vibrace celého těla, tj. vibrace přenášené ze sedadla na jeřábníka, musí být měřeny v souladu s ISO 7096" (v ČR do 1.9.1994 nezavedena). "Pracovní podmínky v kabině musí být takové, aby jeřábník nebyl vystaven vibracím vyšším, než jaké jsou doporučeny pro hranici výkonnosti při únavě v ČSN ISO 2631- 1." Konečně poslední hygienické požadavky jsou v kap. 11 - Vytápění a klimatizace, bohužel dosti obecně. Uvádí se: "Když je to nezbytné, musí být omezeny škodlivé výpary a nadměrné teplo, pronikající do kabiny, na úroveň stanovenou dohodou mezi kupujícím a dodavatelem." ČSN ISO 8566-1 (27 0151) byla vydána v září 1994.

Označení ČSN ISO 8566-1 (270151)
Katalogové číslo 16612
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963166124
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)