ČSN ISO 8490 (420406) Zrušená norma

Kovové materiály. Plechy a pásy. Modifikovaná zkouška hloubením podle Erichsena

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma předepisuje metodu zkoušek ke stanovení schopnosti kovových plechů a pásů, tloušťky od 0,2 mm do 2,0 mm a šířky 90 mm a více, se plasticky deformovat hloubením. POZNÁMKA - Zkouška je nazývána modifikovanou, protože u původní zkoušky nebyl uváděn tlak pro přidržování zkušebního tělesa.

Označení ČSN ISO 8490 (420406)
Katalogové číslo 16560
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963165608
Norma byla zrušena k 1. 2. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 20482 (420406)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)