ČSN EN 60598-2-20 (360600) Zrušená norma

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 20: Světelné řetězy

ČSN EN 60598-2-20 Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 20: Světelné řetězy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60598-2-20:1997. Evropská norma EN 60598-2-20:1997 má status české technické normy. Národní předmluva: Souběžně s touto normou se může používat ČSN EN 60598-2-20 + A11 Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 20 - Osvětlovací řetězy ze září 1994 v souladu s předmluvou k EN 60598-2-20:1997. Tam se uvádí: "Pro výrobky, které vyhovovaly EN 60598-2-20:1991 a její změně A11:1992 před datem 1989-04-01, podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu, může tato norma platit pro výrobu až do 2003-04-01". Tento Oddíl (ČSN) IEC 598-2 stanovuje požadavky na světelné řetězy s napájecím napětím 250 V, určené pro vnitřní nebo venkovní použití a vybavené žárovkami zapojenými sériově nebo paralelně. Platí ve spojení s těmi oddíly Části 1, na které se odvolává. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 20.1 - Předmět normy, kapitolu 20.2 - Všeobecné požadavky na zkoušky, kapitolu 20.3 - Definice, kapitolu 20.4 - Třídění svítidel, kapitolu 20.5 - Značení, kapitolu 20.6 - Konstrukce, kapitolu 20.7 - Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti, kapitolu 20.8 - Opatření na spojení s ochrannou soustavou, kapitolu 20.9 - Svorky, kapitolu 20.10 - Vnější a vnitřní vodiče, kapitolu 20.11 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem, kapitolu 20.12 - Zkoušky trvanlivosti a tepelné zkoušky, kapitolu 20.13 - Odolnost proti prachu a vodě, kapitolu 20.14 - Izolační odpor a elektrická pevnost a kapitolu 20.15 - Odolnost proti teplu, ohni a plazivým proudům. Norma dále uvádí informativní Přílohy A, ZB, NA a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60598-2-20 (36 0600) byla vydána v říjnu 1998. S účinností od 2003-04-01 se ruší ČSN EN 60598-2-20 + A11 Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 20: Osvětlovací řetězy ze září 1994, která do uvedeného data platí současně s touto normou.

Označení ČSN EN 60598-2-20 (360600)
Katalogové číslo 53501
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1998
Datum účinnosti 1. 11. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963535012
Změny a opravy A1 6.99t, A2 1.05t, Z1 11.10t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2013
a nahrazena ČSN EN 60598-2-20 ed. 2 (360600)
Tato norma nahradila ČSN EN 60598-2-20 +A11 (360600) z září 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60598-1 ed. 6 (360600)
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 60598-2-1 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 1: Stacionární svítidla

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

ČSN EN 60598-2-13 (360600)
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

ČSN EN 60598-2-14 (360600)
Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení

ČSN EN 60598-2-17 +A2 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 17: Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní) (obsahuje změnu A2:1991)

ČSN EN 60598-2-18 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

ČSN EN 60598-2-19 (360600)
Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19: Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (360600)
Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

ČSN EN 60598-2-21 (360600)
Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

ČSN EN 60598-2-23 (360600)
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu

ČSN EN 60598-2-25 (360600)
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 60598-2-4 (360600)
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro všeobecné použití

ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety

ČSN EN 60598-2-7 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 7: Přenosná svítidla používaná v zahradách

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla

ČSN EN 60598-2-9 (360600)
Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600)
Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)