ČSN ISO 1920 (731317) Zrušená norma

Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1920:1976. Stanovuje jmenovité rozměry a povolené odchylky tvaru betonových zkušebních těles, a to krychlí, pravoúhlých válců a pravoúhlých hranolů se čtvercovou základnou, jakož i jejich použití. ČSN ISO 1920 (73 1317) byla vydána v září 1994. Ruší druhý a třetí odstavec úvodního ustanovení, články 1.4; 2.11 a první a čtvrtý odstavec článku 2.2.1 ČSN 73 1317 z 18.6.1986.

Označení ČSN ISO 1920 (731317)
Katalogové číslo 16496
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963164960
Norma byla zrušena k 1. 6. 2001
a nahrazena ČSN EN 12390-1 (731302)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)