ČSN ISO 2736-1 (731311) Zrušená norma

Zkoušení betonu - Zkušební tělesa. Část 1: Odběr vzorků čerstvého betonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2736-1:1986. Tato prvá část ČSN ISO 2736 popisuje postupy odběru vzorků čerstvého betonu. Ve velmi stručné normě je normalizován pracovní postup a záznam o vzorcích. ČSN ISO 2736-1 (73 1311) byla vydána v září 1994. Nahradila společně s ČSN ISO 2736-2 oddíl 3 ČSN 73 1311 z 18.6.1986.

Označení ČSN ISO 2736-1 (731311)
Katalogové číslo 16497
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963164977
Norma byla zrušena k 1. 8. 2000
a nahrazena ČSN EN 12350-1 (731301)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)