ČSN ISO 10113 (420435) Zrušená norma

Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie

ČSN ISO 10113 Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení součinitele plastické anizotropie
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje metodu stanovení součinitele plastické anizotropie plechů a pásů jak při homogenní tak i při nehomogenní plastické deformaci. Původní norma uváděla, že zkouška je při nehomogenní deformaci neplatná a musí být opakována. Tato norma popisuje i postup při nehomogenní deformaci.

Označení ČSN ISO 10113 (420435)
Katalogové číslo 82874
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2009
Datum účinnosti 1. 4. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963828749
Změny a opravy Z1 8.14t, Oprava 1 12.14t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 10113 (420435)
Tato norma nahradila ČSN ISO 10113 (420435) z září 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 113
  • ČSN ISO 10113:2009
  • ČSN ISO 10 113:2009