ČSN ISO 8566-3 (270153) Zrušená norma

Jeřáby. Kabiny. Část 3: Věžové jeřáby

ČSN ISO 8566-3 Jeřáby. Kabiny. Část 3: Věžové jeřáby
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8566-3:1992. ISO 8566 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Kabiny: Část 1: Všeobecně: Část 2: Mobilní jeřáby. Část 3: Věžové jeřáby. Část 4: Výložníkové jeřáby. Část 5: Mostové a portálové mostové jeřáby. Tato třetí část ISO 8566 stanoví specifické požadavky na kabiny věžových jeřábů, které jsou definovány v ČSN ISO 4306-3. Obecné požadavky na kabiny jeřábů, uvedených v ČSN ISO 4306-1, jsou v ČSN ISO 8566-1. Závažné ergonomické požadavky jsou v kap. 4 - Konstrukce kabiny, konkrétně se ale spíše odkazuje na jiné normy. Např. čl.4.1 uvádí: "Pro konstrukci kabiny platí obecné požadavky uvedené v ČSN ISO 8566-1." Jsou ovšem normalizovány rozměry, přístupy apod. Významné hygienické požadavky jsou např. v kap. 7 - Hluk, kde se uvádí: "Ke snížení hluku na místě jeřábníka v kabině se berou v úvahu technické možnosti snižování hluku." a dále "Pokud je jeřáb po montáži (instalaci) a pracuje za normálních podmínek, ekvivalentní trvalá úroveň zatížení hlukem, určená v souladu s ČSN ISO 6081 a měřená u ucha jeřábníka, nesmí překračovat 85 dB během osmihodinové pracovní doby." Dále jsou normalizovány podmínky měření hluku i technické požadavky na zvukoizolační materiály (včetně jejich pevného a bezpečného upevnění). ČSN ISO 8566-3 (27 0153) byla vydána v září 1994.

Označení ČSN ISO 8566-3 (270153)
Katalogové číslo 16613
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963166131
Norma byla zrušena k 1. 12. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)