ČSN ISO 7570 (496211)

Dřevozpracující zařízení. Srovnávací a tloušťkovací frézky. Terminologie a přejímací podmínky

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7570:1986. Stanoví terminologii pro každou část stroje a s použitím odkazu na ČSN ISO 230-1 Zkoušky geometrické přesnosti srovnávacích a tloušťkovacích frézek a udává odpovídající mezní úchylky, které platí pro stroje všeobecného účelu použití a běžné přesnosti. Poznámka: Kromě termínů ve dvou ze tří oficiálních jazyků ISO (anglicky a francouzsky) uvádí tato mezinárodní norma v příloze ekvivalentní termíny v němčině, španělštině, italštině a švédštině, tyto termíny byly začleněny na požadavek ISO technické komise TC 39 a jsou publikovány s odpovědností členů za Německo (DIN), Španělsko (IRANOR), Itálii (UNI) a Švédsko (SIS). Avšak pouze termíny uvedené v oficiálních jazycích mohou být považovány za termíny ISO. Normalizován je nákres stroje s popisem a čísly odkazů na české, anglické a francouzské názvosloví. V indexu jsou německé, španělské, italské a švédské názvy. Definice norma neobsahuje. ČSN ISO 7570 (49 6211) byla vydána v září 1994.

Označení ČSN ISO 7570 (496211)
Katalogové číslo 16535
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963165356
Dostupnost skladem (tisk na počkání)