ČSN 73 8111 (738111) Zrušená norma

Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tento harmonizační dokument se vztahuje na kotvená dílcová řadová pracovní nezakrytá lešení. Stanovené požadavky zajišťují, aby lešení, zatížená v souladu s tímto harmonizačním dokumentem, mohla být montována do výšky 30 m (měřeno do okolního terénu). Tento harmonizační dokument: stanoví doporučené hlavní rozměry dílcových systémových lešení, třídí dílcová systémová lešení podle jejich nosností, určuje vlastnosti použitých materiálů a dílců, stanoví bezpečnostní požadavky a rozměry, popisuje pravidla provádění pro sestavované konstrukce. Tento harmonizační dokument se nevztahuje na žebříkové dílce nebo jiné výstupy mezi podlahami a na zakrytá lešení. Jsou normalizovány např. materiály, požadavky na zatížení, rozměry, kotvení, spojování a řada dalších, především technických požadavků. ČSN 73 8111 byla vydána v září 1994.

Označení ČSN 73 8111 (738111)
Katalogové číslo 16595
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963165950
Norma byla zrušena k 1. 9. 2004
a nahrazena ČSN EN 12810-1 (738111), ČSN EN 12810-2 (738111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 81 11
  • ČSN 738111
  • ČSN 73 81 11 : 1994
  • ČSN 738111:1994
  • ČSN 73 8111:1994