ČSN IEC 930 (364890) Zrušená norma

Zásady bezpečného používání zdravotnických elektrických přístrojů pro administrativní a zdravotnický personál

ČSN IEC 930 Zásady bezpečného používání zdravotnických elektrických přístrojů pro administrativní a zdravotnický personál
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje zprávu IEC 930:1988. Aby se předešlo nehodám nebo stavům, které se nehodám blíží, jako např. popáleninám, nadměrnému záření, úrazu elektrickým proudem nebo dokonce srdeční zástavě, měly by být k dispozici zásady postupu kvalifikovaného personálu při volbě, instalaci, aplikaci a údržbě zdravotnických elektrických přístrojů. K zajištění uspokojivé úrovně elektrické bezpečnosti, funkce zdravotnického elektrického přístroje a elektrické instalace ve zdravotnických prostorech , jsou v normách, které připravuje IEC, stanoveny požadavky na tvar a konstrukci přístroje. Tyto normy se vztahují na návrh a konstrukci nových přístrojů a jejich instalaci. Požadavky v uvedených normách by měly být splněny rovněž v případě, kdy se přístroje nebo instalace podrobují opravám, nebo se modifikují. Základní pojetí filozofie bezpečnosti vysvětluje IEC 513 (v ČR do 1.12.1995 v ČR nezavedena). Jsou vyžadována tato opatření: - Přístroje musí být bezpečné, to znamená, že musí odpovídat příslušným normám IEC. - Instalace musí být bezpečná, to znamená, že musí odpovídat příslušným národním předpisům. - Návod k obsluze musí být k dispozici na pracovišti, kde se přístroj používá. Návod k obsluze, výstražné nápisy a označení na přístroji musí být provedeny v jazyce, který je pro obsluhu srozumitelný. - Obsluhující personál musí být seznámen nejen se základními poznatky o lékařském zákroku, ale musí znát i základní charakteristiky bezpečnosti a vlastnosti přístrojů. Dosáhnout toho lze tím, že bude instruován a školen výrobcem nebo odborným technickým útvarem zdravotnického zařízení. Kromě všeobecných údajů jsou zejména normalizovány otázky podstaty možného ohrožení, bezpečnostních opatření pro funkci přístrojů a značky nahrazující nápisy, požadavky na elektrickou instalaci, na postup při zakoupení přístroje, jeho údržbu a informaci (poučení) personálu a konečně i praktická doporučení. ČSN IEC 930 (36 4890) byla vydána v září 1994.

Označení ČSN IEC 930 (364890)
Katalogové číslo 16456
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963164564
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)