ICS 11.040.60 - Terapeutická zařízení

ČSN EN 62127-1 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 110 Kč

ČSN EN 62467-1 (364728) - květen 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Dozimetrické přístroje používané v brachyterapii - Část 1: Přístroje se studnicovými ionizačními komorami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61168 (364761) - srpen 1997

Radioterapeutické simulátory - Charakteristiky funkčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62667 (364772) - říjen 2018

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické přístroje se svazkem lehkých iontů - Funkční charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 60601-2-1 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost urychlovačů elektronů pracujících v rozsahu od 1 MeV do 50 MeV

550 Kč

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 (364801) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 60601-2-11 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ozařovačů pro gamaterapii

440 Kč

ČSN EN 60601-2-29 ed. 2 (364801) - srpen 2009 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-29: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost radioterapeutických stimulátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 9.12t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-3 ed. 2 (364801) - leden 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost krátkovlnných terapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-36 ed. 2 (364801) - říjen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-36: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro mimotělně buzenou litotrypsi

340 Kč

ČSN EN 60601-2-5 ed. 2 (364801) - červen 2016 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-5: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ultrazvukových fyzioterapeutických přístrojů

350 Kč

ČSN EN 60601-2-50 ed. 2 (364801) - únor 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-50: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých fototerapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 10.12t, A1 5.17t

530 Kč

ČSN EN 60601-2-57 (364801) - prosinec 2011

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití

350 Kč

ČSN EN 60601-2-6 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost mikrovlnných terapeutických přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t

405 Kč

ČSN EN 60601-2-62 (364801) - leden 2016

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-62: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro terapii ultrazvukem s vysokou intenzitou (HITU)

570 Kč

ČSN EN 60601-2-64 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-64: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů se svazkem lehkých iontů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-68 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-68: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů využívajících rentgenové záření pro obrazem řízenou radioterapii používaných s urychlovači elektronů, s přístroji pro terapii svazkem lehkých iontů a s radionuklidovými terapeutickými ozařovači

550 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 (364801) - květen 2021 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

350 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-83 (364801) - září 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-83: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro domácí světelnou terapii

350 Kč

ČSN EN 62083 ed. 2 (364803) - srpen 2010 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Požadavky na bezpečnost systémů plánování radioterapeutické léčby

350 Kč

ČSN EN 61689 ed. 3 (364886) - prosinec 2013

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 63009 (364886) - únor 2020

Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 20 kHz až 500 kHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63045 (364906) - prosinec 2020

Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14931 (852170) - říjen 2006

Tlakové nádoby pro humánní použití - Systémy s tlakovými komorami pro hyperbarickou terapii více osob - Funkčnost, požadavky na bezpečnost a zkoušení

350 Kč