ČSN 79 3813 (793813) Zrušená norma

Zkoušení usní. Chování obuvnických vrchových usní ve vodě za dynamických podmínek. Zkouška v penetrometru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metodu zjištění chování usně ve vodě za dynamických podmínek, napodobující podmínky při nošení obuvi. Zkušební metoda je vhodná pro zkoušení všech druhů obuvnických vrchových usní. Pro zkoušení obuvnických spodkových usní vhodná není. Podstata zkoušky: Zkušební těleso, svinuté do tvaru žlábku, upevněné na dvou válečcích vložených do držáků zkušebního přístroje, ponořené lícem do vody, se opakovaně namáhá stlačováním. Měří se doba, za kterou pronikne voda skrz zkušební těleso za určenou dobu. ČSN 79 3813 byla vydána v září 1994.

Označení ČSN 79 3813 (793813)
Katalogové číslo 16587
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1994
Datum účinnosti 1. 10. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963165875
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 5403 (793813)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 79 38 13
  • ČSN 793813
  • ČSN 79 38 13 : 1994
  • ČSN 793813:1994
  • ČSN 79 3813:1994