Třída 7938 - Rozbory a zkoušení usní a kožišin

Zobrazit obsah třídy 79 - Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 2418 (793801) - srpen 2023 nové vydání

Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Umístění a příprava zkušebních vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2419 (793802) - srpen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17502 (793803) - říjen 2013

Usně - Stanovení odrazivosti povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 79 3805 (793805) - leden 1985

Zkoušení kožešin. Odběr vzorků a kondicionování zkušebních těles a kožešin

230 Kč

ČSN EN ISO 2420 (793806) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5404 (793807) - květen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální metody zkoušení - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17227 (793808) - červenec 2003

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2589 (793809) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 2417 (793812) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5403-1 (793813) - květen 2012

Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 1: Opakované lineární stlačování (v penetrometru)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5403-2 (793813) - květen 2012

Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 2: Opakované úhlové stlačování (v přístroji typu Maeser)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17232 (793814) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17186 (793815) - květen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17235 (793816) - březen 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14268 (793817) - červenec 2023 nové vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17236 (793818) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17229 (793819) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - listopad 2020 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a procentuálního prodloužení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3378 (793821) - červenec 2003

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti líce usně vůči praskání a index praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17233 (793822) - srpen 2017 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23910 (793823) - leden 2020 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 26082-1 (793824) - říjen 2019 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 26082-2 (793824) - prosinec 2012

Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 2: Metoda v rotujícím bubnu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14087 (793825) - duben 2023 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3377-1 (793829) - květen 2012 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 1: Jednostranné trhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3377-2 (793829) - září 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 79 3830 (793830) - srpen 1992

Opotřebení srsti kožešin

65 Kč

ČSN EN ISO 17130 (793831) - říjen 2021 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 79 3832 (793832) - červenec 1994

Zkoušení usní. Roztažnost a pevnost líce usně. Zkouška protržení kuličkou

125 Kč

ČSN EN ISO 19074 (793835) - březen 2016

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 79 3836 (793836) - duben 1991

Zkoušení koželužských polotovarů. Metody pro kontrolu ukazatelů jakosti koželužských polotovarů

125 Kč

ČSN EN ISO 3379 (793840) - březen 2016

Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3380 (793841) - březen 2016 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty smrštění do 100 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19070 (793842) - říjen 2016

Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19071 (793843) - říjen 2016

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19076 (793844) - červenec 2023 nové vydání

Usně - Měření plochy usně - Elektronické metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 79 3845 (793845) - listopad 1981

Zkoušení usní. Stanovení změn plošného obsahu usní

125 Kč

ČSN EN ISO 11936 (793846) - leden 2024

Usně - Stanovení celkového obsahu určitých bisfenolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17075-1 (793848) - září 2017

Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 1: Kolorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17075-2 (793848) - září 2017

Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 2: Chromatografická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4098 (793849) - leden 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení ve vodě rozpustných látek, ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4684 (793850) - květen 2006

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení těkavých látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5398-1 (793851) - únor 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Kvantifikace titrací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5398-2 (793851) - srpen 2009

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 2: Stanovení kolorimetrickou metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5398-3 (793851) - únor 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 3: Kvantifikace atomovou absorpční spektrometrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5398-4 (793851) - červenec 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 79 3852 (793852) - leden 1991

Stálost úpravy kožešin při stírání za sucha a mokra

125 Kč

ČSN EN ISO 11640 (793853) - březen 2019 aktuální vydání

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost při stírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17228 (793854) - září 2015 aktuální vydání

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Změna barvy při urychleném stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - listopad 2022 aktuální vydání

Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5402-2 (793855) - duben 2016

Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 2: Metoda napodobující ohýbání nártu obuvi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 79 3856 (793856) - listopad 1980

Zkoušení usní a kožešin. Stálost úpravy usní a kožešin na umělém světle

125 Kč

ČSN EN ISO 11644 (793857) - duben 2023 aktuální vydání

Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17071 (793858) - duben 2012

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení „fogging“ charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20433 (793859) - duben 2013

Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Odolnost proti zapouštění při otěru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17230 (793861) - duben 2012

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17074 (793862) - duben 2012

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči vodorovnému šíření plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17076-1 (793863) - srpen 2020 aktuální vydání

Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda TaberR

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17076-2 (793863) - prosinec 2011

Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17231 (793864) - duben 2018 aktuální vydání

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CEN/TS 14689 (793865) - listopad 2006

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení roztažnosti, krípu a relaxace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 20136 (793866) - leden 2021 aktuální vydání

Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20137 (793867) - září 2017

Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16887 (793868) - září 2017

Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20701 (793869) - srpen 2018

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23702-1 (793870) - prosinec 2023 nové vydání

Usně - Perfluoralkylové a polyfluoralkylové sloučeniny - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrakční metodou pomocí kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17848 (793871) - říjen 2023

Usně - Chemikálie - Kontrola kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 79 3873 (793873) - listopad 1980

Skúšanie usní. Stanovenie vylúhovateľného chrómu z usní

125 Kč

ČSN EN ISO 13365-1 (793874) - březen 2021

Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 1: Metoda extrakce acetonitrilem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13365-2 (793874) - březen 2021

Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 2: Metoda extrakce umělým potem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 4048 (793875) - únor 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu a obsahu volných mastných kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 79 3877 (793877) - březen 1972

Zkoušení usní. Stanovení dusíku, kožní hmoty, usňové hmoty, vázaných tříslovin, čísla pročinění a čísla výtěžnosti usní

125 Kč

ČSN EN ISO 4045 (793878) - prosinec 2018 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17072-1 (793879) - říjen 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17072-2 (793879) - únor 2023 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 79 3880 (793880) - květen 1991

Zkoušení antimikrobních vlastností materiálů a výrobků kožedělného průmyslu. Antifungální a antibakteriální vlastnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 15702 (793881) - červen 2000

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při strojovém praní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15703 (793882) - červen 2000

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při ručním praní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15700 (793883) - červen 2000

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při pokapání vodou

125 Kč

ČSN EN ISO 15701 (793884) - leden 2023 aktuální vydání

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14088 (793885) - říjen 2020 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - září 2021 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17226-2 (793886) - červenec 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 2: Metoda kolorimetrické analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17226-3 (793886) - listopad 2011

Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 3: Stanovení emisí formaldehydu z usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17234-1 (793887) - březen 2021 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17234-2 (793887) - září 2011

Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17070 (793888) - září 2015 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu a izomerů tetrachlorfenolu, trichlorfenolu, dichlorfenolu a monochlorfenolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 27587 (793889) - září 2021 aktuální vydání

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17489 (793890) - duben 2014

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18218-1 (793891) - prosinec 2023 nové vydání

Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů (APEO) - Část 1: Přímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18218-2 (793891) - leden 2020 aktuální vydání

Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18219-1 (793892) - prosinec 2021

Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 1: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18219-2 (793892) - prosinec 2021

Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 2: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů se středním řetězcem (MCCP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22700 (793893) - říjen 2019

Usně - Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22517 (793894) - únor 2022

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu reziduí pesticidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10195 (793895) - únor 2022

Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních - Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7906 (793896) - duben 2023

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Obecné principy zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo