ČSN 79 3880 (793880)

Zkoušení antimikrobních vlastností materiálů a výrobků kožedělného průmyslu. Antifungální a antibakteriální vlastnosti

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení odolnosti proti plísním a bateriím u materiálů a výrobků kožedělného průmyslu. Norma především specifikuje požadavky na provádění zkoušek, zkušební mikroorganismy a na přípravu ke zkouškám dále pak dvě zkušební metody: Metoda A antifungální odolnost a účinnost. Podstata zkoušky: Na povrch živné agarové půdy CDA se položí zkušební těleso, obojí se naočkuje sporovou suspenzí a nechá se kultivovat. Po ukončení zkoušky se hodnotí vizuálně, makroskopicky nebo mikroskopicky růst plísně na infikovaném zkušebním tělese podle stupnice pro hodnocení růstu plísní. Metoda B antibakteriální účinnost. Podstata zkoušky: Na povrch živné půdy MPA naočkované bakteriální suspenzí se položí zkušební těleso. Po určité době kultivace se zkušební těleso z MPA odstraní a v kultivaci agaru se pokračuje. Po ukončení zkoušky se vizuálně, makroskopicky nebo mikroskopicky hodnotí růst bakterií na agarové plotně podle stupnice pro hodnocení růstu bakterií. Obě metody jsou podrobně popsány. Kromě toho v příloze jsou pokyny pro ochranu zdraví pro práce v riziku infekce. Za pozornost stojí zejména návod na likvidaci půd a mikroorganismů (sterilizace při 120 °C po dobu 1 hod., resp. ponořením do 2 % roztoku chloraminu na dobu jedné hodiny). Pro zničení zárodků plísní ještě ponořením do 2 % roztoku ajatinu také na 1 hod.) ČSN 79 3880 byla schválena 3.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1992.

Označení ČSN 79 3880 (793880)
Katalogové číslo 31462
Cena 190 Kč190
Datum schválení 3. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963314624
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 79 38 80
  • ČSN 793880
  • ČSN 79 38 80 : 1991
  • ČSN 793880:1991
  • ČSN 79 3880:1991