ČSN (normy i změny) ze srpna 1995

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN EN 22340 (022101) - srpen 1995

Spojovací součásti. Čepy bez hlavy (ISO 2340:1986)

125 Kč

ČSN EN 22339 (022153) - srpen 1995

Spojovací součásti. Kuželové kolíky nezakalené (ISO 2339:1986)

125 Kč

ČSN EN 28737 (022154) - srpen 1995

Spojovací součásti. Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené (ISO 8737:1986)

125 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0240/změna Z2 (070240) - srpen 1995

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení

32 Kč

ČSN 07 5801/změna Z2 (075801) - srpen 1995

Hořáky na plynná paliva. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 8509/změna Z3 (078509) - srpen 1995

Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro technické účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 07 8510/změna Z1 (078510) - srpen 1995

Barevné označování kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro zdravotnické účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN ISO 4412-1 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 1: Čerpadla

340 Kč

ČSN ISO 4412-2 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 2: Hydromotory

340 Kč

ČSN ISO 4412-3 (119011) - srpen 1995

Hydraulika. Zkušební postupy pro určení hladin hluku šířeného vzduchem. Část 3: Čerpadla - Uspořádání mikrofonů na ploše rovnoběžnostěnu

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 8821 (268821) - srpen 1995

Vidlicové nízkozdvižné vozíky. Hlavní rozměry

65 Kč

ČSN ISO 9669 +Amd.1 (269365) - srpen 1995

Kontejnery řady 1. Přípojky k nádržkovým kontejnerům

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0808 (270808) - srpen 1995

Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zvedáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2093 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74. Výkovky volně kované 20 mm ≤ "a" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2094 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74. Výkovky zápustkové 3 mm ≤ "a" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2381 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T7452. Výkovky volně kované 40 mm ≤ "a" ≤ 150 mm

125 Kč

ČSN EN 2385 (312452) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Slitina hliníku AL-P7009-T74511 tyče a profily lisované "a" nebo "D" ≤ 125 mm

125 Kč

ČSN EN 2641 (313706) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Sestavy lan řízení. Kombinace a rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2357 (313711) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Koncovky se závitovým dříkem z korozivzdorné oceli k zalisování na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2358 (313712) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Koncovky s okem z korozivzdorné oceli k zalisování na lana řízení. Rozměry únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2359 (313713) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Vidlicové koncovky z korozivzdorné oceli k zalisování na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2360 (313714) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Vidlicové koncovky pro kuličková ložiska z korozivzdorné oceli k zalisování na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2361 (313715) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Koncovky s koulí a dvěma dříky z korozivzdorné oceli k zalisování na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2362 (313716) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Koncovky s koulí z korozivzdorné oceli k zalisování na lana řízení. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2498 (314770) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Stavitelná oka s kloubovým ložiskem se samomaznou výstelkou, závitovým dříkem. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2515 (314771) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2587 (314772) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Dvojité stavitelné vidlice se závitovým dříkem. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2790 (314773) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Stavitelná oka s kloubovým ložiskem se samomaznou výstelkou, závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5 násobku průměru dříku. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2791 (314774) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5 násobku průměru dříku. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2792 (314775) - srpen 1995

Letectví a kosmonautika. Dvojité stavitelné vislice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5 násobku průměru dříku. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(712) (330050) - srpen 1995

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 125200 (345892) - srpen 1995

Jádra z magnetických oxidů pro lineární transformátory. Dílčí specifikace

190 Kč

ČSN EN 125400 (345894) - srpen 1995

Nastavovací zařízení pro jádra z magnetických oxidů pro indukční cívky a laděné transformátory. Dílčí specifikace

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN ISO 2784 (369314) - srpen 1995

Nekonečné tiskopisy pro zpracování informací. Rozměry a vodicí otvory

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 23923-2 (420754) - srpen 1995

Kovové prášky. Stanovení sypné hustoty. Část 2: Metoda se Scottovým volumetrem (ISO 3923-2:1981)

125 Kč

ČSN EN 23995 (420761) - srpen 1995

Kovové prášky. Stanovení pevnosti v ohybu výlisků s pravoúhlým průřezem (ISO 3995:1985)

190 Kč

ČSN EN 24003 (420775) - srpen 1995

Propustné spékané kovové materiály. Stanovení velikosti pórů bublinkovou metodou (ISO 4003:1977)

125 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 349 (441374) - srpen 1995

Černá uhlí. Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 3080 (463080) - srpen 1995

Pistácie ve skořápce

125 Kč

ČSN 46 3081 (463081) - srpen 1995

Jádra pistácií a jádra pistácií bez slupek

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 3593 (560175) - srpen 1995

Škrob. Stanovení popela (ISO 3593:1981)

125 Kč

ČSN EN ISO 5377 (560178) - srpen 1995

Produkty hydrolýzy škrobu. Stanovení redukujících látek a dextrózového ekvivalentu. Konstantní titrační metoda Lane-Eynona (ISO 5377:1981)

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 941 (580189) - srpen 1995

Koření. Stanovení extraktu rozpustného ve studené vodě

65 Kč

ČSN ISO 1108 (580190) - srpen 1995

Koření. Stanovení netěkavého étherového extraktu

65 Kč

ČSN ISO 3588 (580191) - srpen 1995

Koření. Stanovení stupně jemnosti mletí. Metoda ručního prosévání (Referenční metoda)

65 Kč

ČSN ISO 5566 (580193) - srpen 1995

Kurkuma. Stanovení barevné mohutnosti. Spektrofotometrická metoda

65 Kč

ČSN ISO 7541 (580194) - srpen 1995

Mletá (v prášku) paprika. Stanovení celkového obsahu přírodních barviv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.10t

157 Kč

64 Plasty

ČSN 64 3510/změna Z1 (643510) - srpen 1995

Plasty. Desky z pěnového polystyrénu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 5314 (654835) - srpen 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku. Titrační metoda po destilaci

125 Kč

ČSN ISO 5315 (654837) - srpen 1995

Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po destilaci

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10053 (730510) - srpen 1995

Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 25978 (800860) - srpen 1995

Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990)

125 Kč

ČSN ISO 2 (802001) - srpen 1995

Textilie. Označování směru zákrutů nití a obdobných výrobků

65 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 7243/změna Z1 (833561) - srpen 1995

Horká prostředí. Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN P I-ETS 300 033-1 +A1 (872514) - srpen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 1: Všeobecně (GSM 05.05) (obsahuje změnu A1:1994)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 033-2 +A1 (872514) - srpen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rádiové vysílání a příjem. Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 05.05 - DCS) (obsahuje změnu A1:1994)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 034-1 (872515) - srpen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Řízení spojení v rádiovém subsystému. Část 1: Všeobecně (GSM 05.08)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 045-2 (872526) - srpen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Specifikace rozhraní modulu identity účastníka - mobilní stanice (SIM-ME). Část 2: Rozšíření pro DCS (GSM 11.11 - DCS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 068 (872527) - srpen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Rozhraní mezi obsluhou a zařízením mobilní stanice (GSM 02.30)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 069 (872528) - srpen 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 1). Technická realizace služby krátkých zpráv. Vysílání pro buňku (GSM 03.41)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 050 (873503) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 053 (873504) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 062 (873507) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 067 +A1 (875003) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Radiotelexové zařízení provozované v námořní službě HF/MF. Technické vlastnosti a metody měření (obsahuje změnu A1:1993)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 162 (875013) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VKV. Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 219 (875014) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní pohyblivá služba. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek rádiového zařízení vysílajícího signály vyvolávající specifickou odezvu v přijímači

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 323-1 (875018) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 1: Přehled

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ETS 300 323-3 (875018) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 3: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu přenosné rádiové části (PT PICS proforma)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 323-4 (875018) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 4: Proforma dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování přenosné rádiové části (PT PIXIT proforma)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 323-6 (875018) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu pevné rádiové části (FT PICS proforma)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 323-7 (875018) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Digitální evropské bezšňůrové telekomunikace (DECT). Specifikace zkoušek profilu veřejného přístupu (PAP). Část 7: Proforma dodatečné informace o protokolu pro testování pevné rádiové části (FT PIXIT proforma)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 224 (875019) - srpen 1995

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Služba místního pagingu. Technické a funkční vlastnosti systémů místního pagingu, včetně metod měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.98t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 254 (876007) - srpen 1995

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 255 (876008) - srpen 1995

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Pohyblivé pozemské stanice (LMESs), pracující v pásmech 11/12/14 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 282 (876009) - srpen 1995

Družicové pozemské stanice a systémy (SES). Prostředky řízení sítě (NCF) pohyblivých pozemských stanic (LMESs), pracujících v pásmech 1,5/1,6 GHz a 11/12/14 GHz zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 051 (877004) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 052-1 (877005) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Vícenásobné účastnické číslo (MSN) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 054 (877006) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 055-1 (877007) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenosnost koncového zařízení (TP) - Doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Cor.2 5.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN ETS 300 063 (877012) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 064-1 (877013) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Provolba (DDI) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 344 (877047) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Systém signalizace č. 7. Specifikace zkoušek aplikační části transakčních možností systému signalizace č. 7

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 242/změna A1 (877537) - srpen 1995

Koncová zařízení (TE). Faksimilní zařízení skupiny 3

32 Kč

ČSN ETS 300 143 (877543) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Audiovizuální služby. Vnitropásmové signalizační procedury pro audiovizuální terminály využívající digitálních kanálů do 2048 kbit/s

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 245-1 (877546) - srpen 1995

Digitální siť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 245-2 (877546) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Technické vlastnosti telefonních koncových zařízení. Část 2: Telefonie s mikrotelefony s PCM užívající kódovací pravidlo A

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 281 (877547) - srpen 1995

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná služba telefonie 7 kHz. Požadavky na koncová zařízení z hlediska mezikoncové kompatibility

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 352 (879002) - srpen 1995

Televizní systémy. Specifikace paketového systému D2-HDMAC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 387 (879520) - srpen 1995

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Metoda pro specifikaci základních a doplňkových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč