ČSN ISO 3747 (011612) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Provozní metoda s referenčním zdrojem zvuku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3747:1987. Stanovuje provozní metodu pro měření hladin akustického tlaku vyvolaných ve stanovených měřicích bodech zkoušeným zdrojem hluku a referenčním zdrojem zvuku. Hladina akustického výkonu zkoušeného zdroje se vypočítá z naměřených hodnot hladin akustického tlaku užitím korekcí na prostředí. Tyto korekce na prostředí jsou vypočítány z rozdílů mezi hodnotami získanými s referenčním zdrojem zvuku a hodnotami danými jeho kalibrací. Pro různé akustické situace jsou dány různé skupiny poloh mikrofonu a různé polohy referenčního zdroje zvuku v závislosti na velikosti zkoušeného zdroje a velikosti, počtu a nesměrování odrazivých rovin, které se nacházejí blízko zkoušeného zdroje. Polohy referenčního zdroje zvuku závisí také na tom, zda je možno referenční zdroj zvuku umístit na nejvyšší část vnějšího povrchu zkoušeného zdroje. Normalizovaný zkušební postup je podrobně popsán. ČSN ISO 3747 (01 1612) byla vydána v srpnu 1995. Nahradila ČSN 01 1612 z 27.3.1987.

Označení ČSN ISO 3747 (011612)
Katalogové číslo 17669
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963176697
Norma byla zrušena k 1. 5. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 3747 (011612)
Tato norma nahradila ČSN 01 1612 (011612) z června 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)