ČSN ISO 5127-3 (010162) Zrušená norma

Dokumentace a informace. Slovník. Část 3: Obrazové dokumenty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5127-3:1988. Mezinárodní norma ISO 5127 se skládá z většího počtu částí, které jsou uspořádány takto: Část 1: Základní pojmy. Část 2: Tradiční druhy dokumentů. Část 3: Obrazové dokumenty. Část 4: Archivní dokumenty. Část 5: Akvizice, identifikace a analýza dokumentů a údajů (dat) v nich obsažených. Část 6: Selekční jazyka. Část 7: Vyhledávání a šíření informací. Část 8: Uchovávání, ochrana a reprografické zpracování dokumentů. Část 9: Organizace a řízení archivů, knihoven, dokumentačních středisek a muzeí. Část 10: Právní aspekty dokumentace a Část 11: Audiovizuální dokumenty. Účelem normy je usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti informací a dokumentů. Uvádí ve dvou jazycích termíny a definice vybraných pojmů z oblasti informací a dokumentace a vymezuje vztahy mezi hesly. Rozsah působnosti této normy odpovídá přibližně rozsahu působnosti normy ISO/TC 46 "Normalizace prací v knihovnách a v informačních a dokumentačních střediscích, anotačních a indexačních služeb, práce v archivech, informační a ediční činnosti". Pro usnadnění překladu do jiných jazyků jsou definice navrženy tak, aby se pokud možno vyhnuly specifickým obratům, které jsou vlastní pouze jednomu z jazyků. Tato třetí část normy ISO 5127 se zabývá obrazovými dokumenty, definovanými s ohledem na potřeby obchodu a institucí, které zpracovávají různé typy obrazů, aniž by se zdůrazňovalo, že se jedná o umělecká díla. Soupis termínů je zaměřen na užití při takových činnostech, jako je koupě a prodej, sběr, katalogizace a pořádání, vystavování a půjčování obrazů. Záběr nemá být v jakémkoliv smyslu úplný, nýbrž jen omezen na ty termíny, které jsou nejčastěji užívány v galeriích a sbírkách umění, muzeích, knihovnách, archivech a dalších informačních prostředcích. Protože se jedná o soupis termínů z oblasti dokumentace, jsou zařazeny pouze termíny určující druh a formu dokumentu. Tam, kde lze obrazové dokumenty odlišit pouze jejich předcházejícím zpracováním, tvoří tento údaj součást jejich definice. Zařazeny jsou pouze termíny vztahující se k trvalým a samostatným dokumentům, proto termíny jako "movie picture" pro film nebo "ilustrace" byly vynechány. Pro potřeby informační činnosti by takové dokumenty měly být popsány buď jako části dalších dokumentů nebo specifičtější termíny. Volba termín§ pro tuto část ISO 5127 nezahrnuje jednoduché kopie obrazů (jako např. elektrostatické reprodukce). Ty lze najít v normě ISO 5127-8 a v dalších mezinárodních normách zabývajících se všeobecným reprografickým názvoslovím. Česky je uvedeno názvosloví, česky je definováno cca 60 hesel. Jsou uvedeny též ekvivalentní pojmy anglické a francouzské. ČSN ISO 5127-3 (01 0162) byla vydána v srpnu 1995.

Označení ČSN ISO 5127-3 (010162)
Katalogové číslo 17977
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963179773
Norma byla zrušena k 1. 6. 2003
a nahrazena ČSN ISO 5127 (010162)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 5127 (010162)
Informace a dokumentace - Slovník