ČSN ISO 7858-1 (257809) Zrušená norma

Měření průtoku vody v uzavřených potrubích. Měřidla pro studenou pitnou vodu. Kombinovaná měřidla. Část 1: Specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 7858 definuje charakteristiky vlastní kombinovaným vodoměrům sestávajícím z:
- velkého měřidla (měřidla s velkým jmenovitým průtokem Qn);
- malého měřidla;
- přepínacího zařízení pracujícího automaticky bez použití jakéhokoliv jiného zdroje energie než toho, který představuje měřená tekutina.
V závislosti na průtoku vody protékající kombinovaným vodoměrem toto přepínací zařízení směruje vodu
- buď malým měřidlem při nízkých průtocích a velkým měřidlem pouze při vyšších průtocích;
- nebo malým měřidlem při nízkých průtocích a oběma měřidly při vyšších průtocích.
Indikační zařízení každého dílčího měřidla udává část celkového množství, čtení celkového objemu proteklého kombinovaným vodoměrem vyžaduje součet čtení každého z obou měřidel.
Tato část ISO 7858 se používá pouze ve spojení s články 1 až 6 normy ISO 4064-1, jejíž ustanovení musí být splněna. Zejména velké a malé měřidlo musí tvořit měřidla odpovídající normě ISO 4064-1, vyjma modifikace pouzder měřidel, která je nezbytná pro vzájemné propojení dílčích měřidel, tvořících kombinované měřidlo. Tyto úpravy pouzder nesmí mít žádný metrologický vliv na dílčí měřidla. Ve všech případech musí být splněny odpovídající požadavky normy ISO 4064-1.

Označení ČSN ISO 7858-1 (257809)
Katalogové číslo 17734
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963177342
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN ISO 7858-1 (257809)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)