ČSN ISO 668 +Amd.1 (269341) Zrušená norma

Kontejnery řady 1. Třídění, rozměry a nosnosti (obsahuje změnu Amd.1:1993)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 668:1988, včetně její změny Amd.1:1993. Kap. 5 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná pro kontejnery řady 1, které podléhají státnímu dozoru podle § 266/94 Sb., o drahách, na základě požadavku Ministerstva dopravy ČR. Tato mezinárodní norma stanoví třídění kontejnerů řady 1, založené na vnějších rozměrech a specifikuje přiřazené nosnosti a kde je to potřebné také minimální vnitřní rozměry a rozměry dveřních otvorů pro určité typy kontejnerů. Tyto kontejnery jsou určeny pro mezikontinentální provoz. Zezávazněná kapitola 5 se týká rozměrů, tolerancí a nosnosti. ČSN ISO 668 + Amd.1 (26 9341) byla vydána v srpnu 1995. Nahradila ČSN 26 9341 z 16.11.1990.

Označení ČSN ISO 668 +Amd.1 (269341)
Katalogové číslo 17925
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963179254
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
a nahrazena ČSN ISO 668 +Amd.1 +Amd.2 (269341)
Tato norma nahradila ČSN 26 9341 (269341) z června 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)