ČSN 75 6101 (756101) Zrušená norma

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s ČSN EN 752-1 až 752-7 a ČSN EN 1610, s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, průmyslové závody, drobné provozy, sportovní areály, dopravní stavby a jiné objekty, pokud pro ně neplatí jiné normy. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť neplatí norma všeobecně, ale jen v uvedených jednotlivých ustanoveních v souladu s ČSN EN 1671 a ČSN EN 1091.
Norma platí též pro navrhování a provádění dešťových vpustí sloužících k odvádění dešťových vod v pozemních komunikací a jiných venkovních ploch do stokové sítě.
Norma neplatí pro otevřené nebo zakryté záchytné a silniční příkopy, rigoly, propustky, potrubím vedené vodní toky a otevřené nebo zakryté žlaby v čistírnách odpadních vod.

Označení ČSN 75 6101 (756101)
Katalogové číslo 69120
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2004
Datum účinnosti 1. 11. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963691206
Změny a opravy Oprava 1 3.05t, Oprava 2 6.08t, Oprava 3 9.08t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2012
a nahrazena ČSN 75 6101 (756101)
Tato norma nahradila ČSN 75 6101 (756101) z srpna 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 61 01
  • ČSN 756101
  • ČSN 75 61 01 : 2004
  • ČSN 756101:2004
  • ČSN 75 6101:2004
foo