ČSN ISO 7858-2 (257809) Zrušená norma

Měření průtoku vody v uzavřených potrubích. Měřidla pro studenou pitnou vodu. Kombinovaná měřidla. Část 2: Požadavky na instalaci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 7858 specifikuje kritéria pro výběr kombinovaných měřidel na studenou vodu a jejich příslušenství, požadavky na instalaci a na první uvedení do provozu u nového nebo opraveného měřidla, pro zajištění přesného a konstantního měření a správného čtení měřidla. Oblast využití je definována v ISO 7858-1. Tato část ISO 7858 se zabývá pouze instalacemi kombinovaných vodoměrů. Jednotlivé požadavky, které se zabývají instalacemi samostatných měřidel, jsou uvedeny v normách ISO 4064-1, ISO 4064-2 a ISO 4064-3. Pokud existují právní nařízení, pak musí mít ve všech případech přednost nebo doplňují ustanovení uvedená v této části ISO 7858.

Označení ČSN ISO 7858-2 (257809)
Katalogové číslo 17732
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963177328
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN ISO 7858-2 (257809)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)