ČSN ISO 5315 (654837)

Průmyslová hnojiva. Stanovení celkového dusíku. Titrační metoda po destilaci

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5315:1984. Určuje titrační metodu po destilaci pro stanovení celkového dusíku v průmyslových hnojivech obsahujících dusík ve všech formách, tedy včetně těch, které musí být podrobeny digesci. použití metody se nedoporučuje pro průmyslová hnojiva s obsahem organických látek nad 7 %. Normalizována je podstata zkoušky, a to takto: "Reakce dusičnanů na amoniak chromovým práškem v kyselém prostředí. Konverze organického a močovinového dusíku na síran amonný digescí koncentrovanou kyselinou sírovou v přítomnosti katalyzátoru. Destilace amoniaku z alkalického roztoku, absorpce v přebytku odměrného roztoku kyseliny sírové a zpětná titrace odměrným roztokem hydroxidu sodného v přítomnosti methylčerveně nebo směsného indikátoru methylčerveně." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 5315 (65 4837) byla vydána v srpnu 1995. Nahradila kapitolu 1 ČSN 65 4836 z 26.8.1983.

Označení ČSN ISO 5315 (654837)
Katalogové číslo 17906
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963179063
Dostupnost skladem (tisk na počkání)