ČSN EN 679 (731352) Zrušená norma

Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 678:1993. V době vydání této normy zůstává v platnosti soubor ČSN na pórobetonech, uvedený v dalších souvisících normách. Po dopracování uceleného souboru EN na pórobeton budou tyto ČSN revidovány, zrušeny nebo nahrazeny novými ČSN EN. Norma předepisuje postup ke stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu.
Norma se skládá z následujících kapitol, podrobně popisujících provedení zkoušky:
Kap. 3 Podstata zkoušky,
Kap. 4 Zkušební zařízení a pomůcky,
Kap. 5 Zkušební tělesa,
Kap. 6 Zkušební postup,
Kap. 7 Vyhodnocení zkoušky,
Kap. 8 Protokol o zkoušce.

ČSN EN 679 (73 1352) byla vydána v srpnu 1995.

Označení ČSN EN 679 (731352)
Katalogové číslo 17871
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963178714
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN 1504-2 (732101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)