ČSN ISO 9614-1 (011617) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity. Část 1: Měření v bodech

ČSN ISO 9614-1 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity. Část 1: Měření v bodech
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9614-1:1993. ISO 9614 Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity se skládá z následujících částí: Část 1: Měření v bodech. Část 2: Měření pohyblivou sondou (skanování). Přílohy A a B jsou nedílnou částí této části ISO 9614. Přílohy C, D a E jsou pouze informativní. Tato první část normy stanovuje metodu pro měření složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše, která je vybrána tak, aby obklopila zdroj(e) hluku, jehož akustický výkon je určován. Hladina akustického výkonu v oktávových, třetinooktávových nebo ve vybraných vážených pásmech je vypočtena z naměřených hodnot. Metodu lze použít pro libovolný zdroj hluku, pro který může být stanovena pevná měřicí plocha a na které je hluk vyzařovaný zdrojem stálý v čase. Zdroj hluku je určen výběrem měřicí plochy. Metoda je použitelná jak v laboratorních, tak provozních podmínkách. Tato část normy je použitelná pro zdroje hluku umístěné v jakémkoli prostředí, které není variabilní v čase do takové míry, aby byla omezena přesnost měření akustické intenzity na přijatelný stupeň; ani sonda na měření intenzity není vystavena působení proudění plynu s nepřístupnou rychlostí nebo nestálostí proudu. Vedle poměrně obsáhlé kapitoly 3: Definice, jsou normalizovány v kap. 4: Všeobecné požadavky, v kap. 5: Akustické prostředí, v kap. 6: Přístroje, v kap. 7: Instalace a provoz zdroje hluku, v kap. 8: Měření hladiny normálové složky akustické intenzity, v kap. 9: Výpočet hladiny akustického výkonu a v kap. 10: Zaznamenávané informace. ČSN ISO 9614-1 (01 1617) byla vydána v srpnu 1995.

Označení ČSN ISO 9614-1 (011617)
Katalogové číslo 17735
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963177359
Změny a opravy opr. 8.95, Z1 10.95t, opr. 12.97
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 9614-1 (011617)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9614-1 (011617)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech

ČSN EN ISO 9614-3 (011617)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním

ČSN ISO 9614-2 (011617)
Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním