ČSN EN 10028-1 (420937) Zrušená norma

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 10028 stanoví všeobecně platné technické dodací podmínky pro ploché výrobky, převážně používané pro konstrukci tlakových nádob
a) ze svařitelných nelegovaných a legovaných ocelí pro vyšší teploty podle EN 10028-2;
b) z normalizačně žíhaných jemnozrnných konstrukčních ocelí vhodných ke svařování podle EN 10028-3;
c) z ocelí legovaných niklem se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách podle EN 10028-4.
POZNÁMKA - Stejně jako oceli pro tlakové nádoby, obsažené v částech 2, 3 a 4 této EN - jsou podle národních norem pro stejný účel používány i jiné oceli. Tyto jiné oceli, za předpokladu, že odpovídají evropské nebo národní normě pro konstrukci tlakových nádob, nejsou touto evropskou normou vyloučeny z používání.

Označení ČSN EN 10028-1 (420937)
Katalogové číslo 17948
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963179483
Norma byla zrušena k 1. 11. 2001
a nahrazena ČSN EN 10028-1 (420937)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 10028-2 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

ČSN EN 10028-3 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

ČSN EN 10028-4 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách

ČSN EN 10028-5 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované

ČSN EN 10028-6 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

ČSN EN 10028-7 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli