ICS 77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary

ČSN 01 4480 (014480) - únor 1989

Medzné odchýlky rozmerov strihaných plechov

125 Kč

ČSN EN 10160 (015024) - leden 2000

Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

230 Kč

ČSN EN 10307 (015092) - září 2002

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení plochých výrobků z austenitických a austeniticko-feritických nerezavějících ocelí o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

230 Kč

ČSN EN 10372 (420012) - říjen 2020

Systém sledování kvality plochých ocelových výrobků za použití čárového kódu - Tisk, evidence a zpracovávání informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10163-1 (420016) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

250 Kč

ČSN EN 10163-2 (420017) - červenec 2005 aktuální vydání

Dodací podmínky pro jakost povrchu za tepla válcovaných ocelových plechů, široké oceli a tyčí tvarových - Část 2: Plechy a široká ocel

190 Kč

ČSN EN 10067 (420023) - srpen 1998

Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10342 (420026) - prosinec 2005

Magnetické materiály - Klasifikace izolací povrchu plechů a pásů pro elektrotechniku a výstřižků z nich zhotovených

190 Kč

ČSN EN ISO 18286 (420031) - listopad 2010

Plechy z korozivzdorné oceli válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 10051 (420034) - květen 2011 aktuální vydání

Kontinuálně za tepla válcované pásy a plechy stříhané z širokého pásu z nelegovaných a legovaných ocelí - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 9444-2 (420035) - listopad 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

190 Kč

ČSN EN 10143 (420036) - listopad 2006 aktuální vydání

Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10048 (420037) - květen 2000

Ocelové úzké pásy válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.00t, Oprava 2 12.04t

380 Kč

ČSN EN 10140 (420038) - prosinec 2006 aktuální vydání

Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 9445-1 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 1: Úzký pás a pruhy

190 Kč

ČSN EN ISO 9445-2 (420039) - září 2010

Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech

230 Kč

ČSN EN 10139 +A1 (420043) - říjen 2020 aktuální vydání

Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10251 (420047) - leden 2016 aktuální vydání

Magnetické materiály - Metody stanovení geometrických vlastností ocelových plechů a pásů pro elektrotechniku

230 Kč

ČSN 42 0090-2 (420090) - červen 1976

Materiál pro tepelná energetická zařízení. Plechy

32 Kč

ČSN 42 0107 (420107) - duben 1992

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 15 a 19. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0109 (420109) - únor 1976

Plechy ocelové na kotle a tlakové nádoby. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10346 (420110) - únor 2016 aktuální vydání

Kontinuálně žárově ponorem povlakované ocelové ploché výrobky pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

440 Kč

ČSN 42 0111 (420111) - květen 1984

Plechy v tabuliach pocínované a pocínované lakované. Technické dodávacie predpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.90t

405 Kč

ČSN 42 0117 (420117) - říjen 1974

Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Technické dodacie predpisy

190 Kč

ČSN 42 0118 (420118) - červen 1973

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN EN 10209 (420125) - listopad 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování - Technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN 42 0127 (420127) - srpen 1987

Plechy oceľové tenké ťažných akostí valcované za studena. Technické dodávacie predpisy

230 Kč

ČSN 42 0128 (420128) - listopad 1978

Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0140 (420140) - listopad 1985

Pružnicové pásy se žebrem a drážkou válcované za tepla. Technické dodací předpisy

125 Kč

ČSN 42 0145 (420145) - listopad 1975

Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0165 (420165) - listopad 1990

Plechy a trubky z feriticko-perlitických ocelí se zaručenými hodnotami vrubové houževnatosti při snížených teplotách. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN EN 10132-1 (420166) - září 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN 10132-2 (420167) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 2: Oceli k cementování

190 Kč

ČSN EN 10132-3 (420168) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 3: Oceli k zušlechťování

230 Kč

ČSN EN 10132-4 (420169) - srpen 2003 aktuální vydání

Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky - Část 4: Oceli na pružiny a další použití

230 Kč

ČSN 42 0209 (420209) - duben 1992

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.94t

262 Kč

ČSN 42 0210 (420210) - říjen 1993

Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 0214 (420214) - duben 1975

Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi tř. 17. Tloušťky 6 až 50 mm. Technické dodací předpisy

340 Kč

ČSN EN 10107 (420231) - srpen 2014 aktuální vydání

Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

250 Kč

ČSN EN 10265 (420232) - prosinec 1997 aktuální vydání

Magnetické materiály - Požadavky na ocelové plechy a pásy s určenými mechanickými a magnetickými vlastnostmi

230 Kč

ČSN EN 10303 (420233) - duben 2016 aktuální vydání

Tenké plechy a pásy z magnetických ocelí pro střední frekvence

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10106 (420234) - únor 2017 aktuální vydání

Plechy a pásy pro elektrotechniku, izotropní, válcované za studena, dodávané v tepelně zpracovaném stavu

340 Kč

ČSN EN 10341 (420236) - říjen 2006

Plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena z nelegovaných a legovaných ocelí dodávané bez závěrečného žíhání

230 Kč

ČSN EN 10304 (420238) - leden 2002

Magnetické materiály (železo a ocel) pro použití na relé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 42 0245 (420245) - květen 1990

Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 0282 (420282) - květen 1972

Dělení ocelových tlustých plechů. Řezání kyslíkem

125 Kč

ČSN EN 10025-1 (420904) - září 2005

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

370 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

440 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli

350 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi

440 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - listopad 2020 aktuální vydání

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu

340 Kč

ČSN EN 10130 (420908) - červenec 2007 aktuální vydání

Ploché výrobky z hlubokotažných ocelí válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - říjen 2017 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - září 2003 aktuální vydání

Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované

440 Kč

ČSN EN 10205 (420916) - říjen 2017 aktuální vydání

Za studena tvářené výrobky z pocínovaných plechů - Černý nepocínovaný plech

340 Kč

ČSN EN 10169 +A1 (420923) - září 2012 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10271 (420924) - červenec 2002 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky elektrolyticky pokovené slitinou zinek-nikl (ZN) - Technické dodací podmínky

340 Kč

ČSN EN 10088-2 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 2: Technické dodací podmínky pro plechy a pásy z ocelí odolných korozi pro obecné použití

550 Kč

ČSN EN 10088-3 (420927) - duben 2015 aktuální vydání

Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

590 Kč

ČSN EN 10088-4 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví

550 Kč

ČSN EN 10088-5 (420927) - leden 2010

Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví

570 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty

350 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané

340 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách

230 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované

230 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - květen 2018 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné

230 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - březen 2017 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli

570 Kč

ČSN EN 10268 +A1 (420946) - duben 2014 aktuální vydání

Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu válcované za studena k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - červenec 2019 aktuální vydání

Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - leden 2017 aktuální vydání

Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10120 (421020) - květen 2018 aktuální vydání

Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn

190 Kč

ČSN EN 10149-1 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10149-2 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli

230 Kč

ČSN EN 10149-3 (421090) - prosinec 2013 aktuální vydání

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli

230 Kč

ČSN EN 10111 (421096) - říjen 2008 aktuální vydání

Plechy a pásy z nízkouhlíkových (hlubokotažných) ocelí kontinuálně válcované za tepla k tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10338 (425001) - leden 2016

Za tepla a za studena válcované ploché výrobky bez povlaku z vícefázových ocelí pro tváření za studena - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN 42 5114 (425114) - říjen 1964

Bloky ocelové. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5301 (425301) - červen 1973

Plechy tenké z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5302 (425302) - listopad 1978

Plechy ocelové hlubokotažné válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5310 (425310) - červen 1990

Plechy tlusté z ocelí tříd 10 až 16 válcované za tepla. Rozměry

340 Kč

ČSN EN 10029 (425311) - květen 2011 aktuální vydání

Plechy ocelové válcované za tepla tloušťky od 3 mm - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10363 (425312) - březen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem dělené ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN 42 5315 (425315) - červen 1976

Plechy z ocelí třídy 17 válcované za tepla. Rozměrová norma

230 Kč

ČSN 42 5318 (425318) - duben 1975

Plechy ocelové jednostranně plátované ocelemi tř. 17. Tloušťky 6 až 50 mm. Rozměry

190 Kč

ČSN 42 5340 (425340) - duben 1986

Pásy a pruhy z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 5342 (425342) - květen 1990

Pásy a pruhy z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované za tepla. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 5350 (425350) - duben 1982

Pásy a pruhy válcované za studena z ocelí tříd 10 až 16 a 19. Rozměry

230 Kč

ČSN 42 5805 (425805) - červen 1987

Dna tvářená z plechu. Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN 42 5811 (425811) - listopad 1992

Dna plochá. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 5814 (425814) - říjen 1970

Dna polokulová. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 5815 (425815) - listopad 1992

Dna hluboce klenutá. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 5930 (425930) - leden 1979

Štětovnice z konstrukčních ocelí, válcované za tepla. Rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.88t

157 Kč

ČSN EN 10131 (426314) - prosinec 2006 aktuální vydání

Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN 42 6317 (426317) - říjen 1974

Tenké plechy z konštrukčných ocelí tr. 10 a 11 valcované za studena. Rozmery

125 Kč

ČSN EN 502 (747710) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 505 (747712) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 14782 (747720) - červenec 2006

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

440 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - listopad 2013 aktuální vydání

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

350 Kč