ČSN 36 1055-3 (361055) Zrušená norma

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Zvláštní požadavky pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje HD 289 S1:1990 včetně jeho změny HD 289 S1/A1:1992. Zkoušky, obsažené v těchto předpisech, mají sloužit k tomu, aby zjistily z bezpečnostních důvodů nepřijatelné změny materiálů nebo výrobního procesu. Tyto zkoušky nemají vliv na vlastnosti a na spolehlivost spotřebiče; mají se provádět výrobcem na každém spotřebiči po jeho vyrobení. Je normalizována zkouška bezvadného připojení ochranného vodiče (kapitola 1), zkouška elektrické pevnosti (kapitola 2) a zkouška správné funkce (kapitola 3). ČSN 36 1055-3 byla vydána v srpnu 1995.
Poznámka: Tato norma bude nahrazena ČSN EN 50106, která již byla vydána v říjnu 1998. Tato stará norma platí do 1.4. 2004 paralelně s ČSN EN 50106 pro výrobky, které podle prohlášení výrobce nebo certifikačního orgánu vyhověly HD 289 S1:1990 a jeho změně před 1.4.1999. Po určitou dobu tedy platí "obě vydání" vedle sebe.

Označení ČSN 36 1055-3 (361055)
Katalogové číslo 17650
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963176505
Změny a opravy Z1 10.98t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361055-3
  • ČSN 36 10 55-3