ČSN ISO 4064-2 (257807) Zrušená norma

Měření průtoku vody v uzavřených potrubích. Měřidla pro studenou pitnou vodu. Část 2: Požadavky na instalaci

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje kritéria pro výběr vodoměrů, příslušenství, instalaci, speciální požadavky pro některá měřidla a pro první uvedení nového nebo opraveného měřidla do provozu, aby se tak zajistilo konstantní měření a odpovídající čtení měřidla. Oblast využití je definována v kapitole 2 normy ISO 4064-1. Tato mezinárodní norma pojednává jen o instalacích jednotlivých měřidel. Zvláštní požadavky zabývající se instalacemi zahrnujícími několik měřidel budou uvedeny v doplňkovém dokumentu. Tam, kde existují právní nařízení, budou mít ve všech případech přednost před požadavky této mezinárodní normy.

Označení ČSN ISO 4064-2 (257807)
Katalogové číslo 17733
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963177335
Norma byla zrušena k 1. 7. 2002
a nahrazena ČSN ISO 4064-2 (257807)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)