ČSN ISO 1817 (621510) Zrušená norma

Pryž. Stanovení účinku kapalin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1817:1985, druhé vydání. Uvádí metody pro stanovení účinků zkušebních kapalin na pryž měřením vlastností pryže před a po působení kapaliny. Jako zkušební kapaliny se používají (jsou normalizovány) ropné produkty, organická rozpouštědla a chemická činidla. Přílohou A jsou tyto zkušební kapaliny normalizovány. Za pozornost stojí v úvodu této přílohy uvedené Upozornění: Při přípravě zkušebních kapalin a manipulaci s nimi, zejména s těmi kapalinami, které jsou toxické, korozivní nebo hořlavé se musí dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Manipulace s dýmavými kapalinami se provádí pouze v uzavřených prostorech s dostatečným odsáváním. Korozivní kapaliny nesmí přijít do styku s lidskou pokožkou nebo běžným oděvem. Hořlavé kapaliny se musí uchovávat v bezpečné vzdálenosti od zdrojů zapálení." Tato příloha obsahuje též složení standardních modelových paliv a zkušebních kapalin. Skoro ve všech případech jsou tom mnohakomponentní směsi rozpouštědel. Ve dvou případech obsahují 15 % methanolu. ČSN ISO 4648 (64 1510) byla vydána v srpnu 1995. Nahradila ČSN 62 1510 z 17.4.1978.
"Změnou 1)-6/1996", vydanou v červnu 1996, se s účinností od 1.7.1996 ruší Národní příloha A. Nyní kapitola A1 ČSN ISO 175.

Označení ČSN ISO 1817 (621510)
Katalogové číslo 17770
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963177700
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN ISO 1817 (621510)
Tato norma nahradila ČSN 62 1510 (621510) z listopadu 1980
Dostupnost skladem (tisk na počkání)