ČSN ISO/IEC 2382-7 (369001) Zrušená norma

Informační technika. Slovník. Část 7: Programování počítačů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2382-7:1989. Je určena k usnadnění mezinárodní komunikace v oblasti zpracovávání informací. Uvádí termíny a definice vybraných pojmů relevantních k oboru zpracování informací a definuje vztahy mezi jednotlivými pojmy. Aby byl usnadněn jejich překlad do jiných jazyků, jsou definice navrženy tak, aby byly v mezích možností eliminovány veškeré zvláštnosti jednotlivých jazyků. Tato sedmá část ČSN ISO 2382 (obsahující asi 28 částí) definuje pojmy vztahující se k některým tvarům zobrazení dat, systémům zobrazení a zápisu. Česky a dále anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví. Česky, francouzsky a anglicky je definováno okolo 150 hesel. ČSN ISO/IEC 2382-7 (36 9001) byla vydána v srpnu 1995. Nahradila ČSN 36 9001 část 7 z 19.6.1985.

Označení ČSN ISO/IEC 2382-7 (369001)
Katalogové číslo 17767
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963177670
Norma byla zrušena k 1. 10. 2002
a nahrazena ČSN ISO/IEC 2382-7 (369001)
Tato norma nahradila ČSN 36 9001-7 (369001) z prosince 1986

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 2382-37 (369001)
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika