ČSN EN 29241-1 (833582) Zrušená norma

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 29241-1:1993. Pod hlavním názvem "Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály" má ISO 9241 následující části: Část 1: Obecný úvod. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny. Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje. Část 4: Požadavky na klávesnice. Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu. Část 6: Požadavky na pracovní prostředí. Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů. Část 8: Požadavky na zobrazení barev. Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic. Část 10: Základní zásady vytváření dialogu. Část 11: Údaje o možnostech využití. Část 12: Zobrazení informací. Část 13: Vedení uživatelů. Část 14: Vedení dialogu s použitím menu. Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků. Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace. Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů. Tato první část ISO 9241 platí pro ergonomické požadavky na používání zobrazovacích terminálů pro kancelářské činnosti. Kancelářské práce zahrnují pro účely této části ISO 9241 zpracování textů a dat, avšak nezahrnují žádné konstrukční úlohy s podporou počítače (CAD) ani úlohy řízení technologických procesů v průmyslu. Tato část ISO 9241 představuje ISO 9241 jako celek, popisuje základy přístupu zaměřeného na užitnou jakost, poskytuje podrobnější přehled prvních šesti částí ISO 9241, poskytuje návod k používání ISO 9241. Příloha A (informativní) popisuje plánované další části ISO 9241 a jejich obsah. Elektrická bezpečnost a vyzařování nejsou předmětem ISO 9241; o některých z těchto hledisek pojednávají publikace IEC, (v podstatě IEC 65 a IEC 950), které jsou citovány v (informativní) příloze B: "Odkazy na bezpečnostní hlediska zobrazovacích terminálů". ČSN EN 29241-1 (83 3582) byla vydána v srpnu 1995.

Označení ČSN EN 29241-1 (833582)
Katalogové číslo 17909
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963179094
Norma byla zrušena k 1. 8. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 9241-1 (833582)

Další příbuzné normy

ČSN EN 29241-2 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)