ČSN P ENV 41801-5 (369280) Zrušená norma

Propojení informačních systémů. Převádění síťové služby v režimu bez spojení. Část 5: Profil RA51.51 (M-IT-02 R/21)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 41801-5:1992. Tato ENV je součástí sedmidílné předběžné normy. Její části jsou: 1. Celkový přehled a požadavky nezávislé na podsíti.2. Požadavky závislé na podsíti LAN a nezávislé na přenosném médiu.3. Požadavky závislé na podsíti ISO 8802-3 CSMA/CD a závislé na přenosovém médiu. 5. Profil RA51.51 (M-IT-02 R/21).7. Požadavky pro virtuální spoje s trvalým přístupem, závislé na podsíti PSDN a závislé na přenosovém médiu.8. profil RA51.1111 (M-IT-02 R/22 po pronajatém vedení PSDN).9. Profil RA51.1121 (M-IT-02 R/22 po digitálním datovém okruhu/pronajatém vedení CSDN). Tato funkční norma je použitelná pro jednotky komunikace propojených systémů, které se podílejí na činnosti v prostředí propojení otevřených systémů (OSI). Specifikuje kombinaci základních norem OSI, které společně poskytují funkci převáděče síťových služeb v režimu bez spojení. Definuje profil R/A51.51, který je vhodný pro jednotky komunikace propojených systémů, pracující mezi podsítěmi LAN CSMA/CD. ČSN P ENV 41801-5 (36 9280) byla vydána v srpnu 1995.

Označení ČSN P ENV 41801-5 (369280)
Katalogové číslo 17884
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1995
Datum účinnosti 1. 9. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963178844
Norma byla zrušena k 1. 12. 1997
a nahrazena ČSN EN ISP 10613-5 (369913)